SKIL 0520 AA Ultrahelikaugusmõõtja

  • Pikkuse, pindala ja ruumala mõõtmine ultraheli abil
  • Ümbritseva keskkonna temperatuuri (°C) kuvamine käivitamisel
  • Mõõtetulemused kuvatakse meetrites või jalgades