SKIL 0810 AA Sukelpump (reovesi)

  • Vastupidav pump puhta ja reovee dreenimiseks, väljapumpamiseks ja teisaldamiseks
  • Suurte veekoguste kiire teisaldamine võimsusega kuni 8500 l/h
  • Ujuklüliti lülitab pumba automaatselt sisse ja välja, olenevalt veetasemest