Elektriline klambripüstol

  1. Milleks on vaja löögikontrolli funktsiooni?

    Löögikontrolli lüliti (kui Teie klambripüstolil on see olemas) võimaldab valida löögi tugevust vastavalt materjalile. Üldiselt soovitatakse tugevamat löögijõudu tugevamate materjalide puhul (lehtpuu puit) ja nõrgemat pehmemate materjalide puhul (näiteks okaspuu puit). Parima löögijõu valikult tuleb arvestada ka kasutatavate klambrite või naelte pikkust.